Picture1_VULSK
Kviečiame

Skirti GPM paramą

Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijai

Artimiausi LIKSMA renginiai

Artimiausi renginiai organizuojami Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijos
TIKSLAI

LIKSMA

Pagrindiniai asociacijos tikslai – organizuoti ir koordinuoti skubios pagalbos ir intensyvios kardiologijos srityse dirbančiųjų veiklą; sukurti tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp įvairių specialybių medikų bei skleisti žinią apie Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijos veiklą.

Pagrindinė asociacijos veikla:

  • informuoti visuomenę apie širdies ir kraujagyslių susirgimus, teikiamos pagalbos metodus;
  • dalyvauti unifikuojant ir diegiant Lietuvoje šiuolaikinius diagnostikos bei gydymo metodus;
  • organizuoti mokslines, mokymo, metodines konferencijas, seminarus, suvažiavimus, atvirus susitikimus su visuomene;
  • kartu su formaliojo ugdymo įstaigomis organizuoti specializuotus mokymo kursus;
  • organizuoti mokslinius tyrimus;
  • visapusiškai remti gydytojus specialistus, slaugytojus, paramedicinos specialistus – asociacijos narius;
  • aktyviai dalyvauti, vykdant sveikatos apsaugos reformą;
  • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis.

Daugiau apie renginius